Tietoa Keski-Suomen Psykoterapeuttiyhdistyksestä

Keski-Suomen Psykoterapeuttiyhdistyksen tavoitteena on edistää psykoterapian toimintaedellytyksiä Keski-Suomessa, tehdä psykoterapiaa tunnetuksi niin terapian tarvitsijoiden kuin alan muun ammattihenkilöstön keskuudessa, tukea keskisuomalaisten psykoterapeuttien ammatillisia pyrkimyksiä, ylläpitää ja kehittää keskisuomalaisten psykoterapeuttien ammattitaitoa sekä tukea psykoterapeuttien keskinäistä yhteydenpitoa.

Tavoitteittensa toteuttamiseksi Keski-Suomen Psykoterapeuttiyhdistys järjestää jäseniltoja, jotka tarjoavat jäsenten kesken näkökulmia psykoterapian toteuttamiseen, teoreettiseen taustaan ja käytännön yhteistyökysymyksiin. Lisäksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia psykoterapian erityiskysymyksistä alan ammattihenkilöstölle sekä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia yleisölle. Yhdistys toimii yhteistyössä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa pyrkien joustavoittamaan psykoterapiapalvelujen saatavuutta ja helpottamaan psykoterapiaa tarvitsevien mahdollisuuksia löytää itselleen sopiva terapeutti.

Keski-Suomen Psykoterapeuttiyhdistys toimii yhteistyössä myös vastaavien muiden kansallisten ja alueellisten psykoterapia- tai psykoterapeuttiyhdistysten kanssa erityisesti koulutus- ja julkaisuasioissa. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa.

Keski-Suomen Psykoterapeuttiyhdistys on leimallisesti alan ammattihenkilöiden yhdistys erotuksena joistakin terapiayhdistyksistä, jotka ovat ottaneet jäsenikseen myös ei-ammattilaisia. Yhdistys ei ole sitoutunut mihinkään terapia- tai koulutussuuntaukseen. Yhdistys pyrkii tukemaan dialogia eri terapiasuuntausten kesken pitäytyen kuitenkin Valviran määrittämissä koulutusvaatimuksissa.

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jossa on kahdeksan jäsentä. Hallituksen valitsee yhdistyksen vuosikokous, joka kutsutaan koolle kevätkauden aikana.

Hallitus 2017–2018

Marjo Panttila, pj
Carita Kuhanen, vpj
Jukka Honka, sihteeri
Marianna Oinonen, rahastonhoitaja
Pauliina Stjernvall, koulutusvastaava
Emma Riekko, huvivastaava
Anu Rasinkangas, jäsen 
Mari Vainiomäki, jäsen
Aila Utter, varajäsen
Pekka Ukkola, varajäsen

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäseneksi voivat hakea valmiit psykoterapeutit tai riittävän pitkällä omassa koulutuksessaan olevat terapeuttikandidaatit täyttämällä jäsenhakemuskaavakkeen ja toimittamalla sen yhdistykseen. Jäsenmaksu vuonna 2017 on varsinaisilta jäseniltä 70 € ja opiskelijajäseniltä 20 €. Hakemuslomakkeeseen pääset tästä.