-

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on hoito- ja kuntoutusmenetelmä, joka perustuu kahden tai useamman ihmisen vuorovaikutukseen. Kestoltaan se voi olla lyhyttä, muutamien kertojen mittaista tai pisimmillään vuosia kestävää ja monta kertaa viikossa toteutuvaa. Psykoterapia on kehittyneimpiä keinoja vaikuttaa mielen prosesseihin ja siten koko ihmisen toimintaan.

Psykoterapia on lääkkeetöntä mielenterveyden hoitoa – tai pikemminkin – psykologista yhteistyötä. Käytännössä psykoterapia on psykoterapeutin kanssa tapahtuvaa tavoitteellista keskustelua ja muuta vuorovaikutusta. Asiakkaille suoritettujen tutkimuksien mukaan he ovat kaikkein tyytyväisimpiä juuri psykologisiin hoitoihin, kuten psykoterapiaan.

Opi kuuntelemaan itseäsi

Pelkistetysti sanottuna, psykoterapia on itseensä tutustumista. Se on oppimista itsensä kuuntelemiseen, oppimista omien ajatustensa, tunteittensa, kuvitelmiensa ja pelkojensa kuuntelemisessa. Usein se vaatii uteliaisuutta ja rohkeutta sekä myös ajan antamista itselleen ja asioilleen. Se on tutustumista niihin kaikkiin mielessä myllertäviin asioihin, jotka voivat synnyttää erilaisia tunnetiloja, kuten häpeää, ahdistusta, paniikinomaisia tunteita ja monenlaisia muita jopa hämmentäviä tai pelottaviakin oloja.

Hyvin usein yksilö ajattelee olevansa ainoa, joka tällaisia olotiloja kokee. On vaikea kuvitella, että kukaan toinen voisi näin ajatella, eikä kukaan voi tätä tajuta. Useat ihmiset kamppailevat aikamoisten myllerrysten keskellä etsien omaa itseään. Monesti ihmiset miettivät, olenko ollenkaan "normaali", kun on tällaisia ajatuksia tai tuntemuksia. Siksi yksin näiden kysymysten ja olojen kanssa oleminen on usein ahdistavaa. Psykoterapiassa voi rauhassa ja luottamuksellisesti syventyä itseään huolestuttaviin ja askarruttaviin asioihin sellaisen ihmisen kanssa, joka on erikoistunut psyyken erityispiirteisiin.

Terapiaa moniin tarpeisiin

Psykoterapiaan voi hakeutua, vaikka mitään varsinaista mielenterveysongelmaa ei olisikaan. Moni käy psykoterapiassa kehittymässä, tutustumassa itseensä tai vain keskustelemassa neutraalin osapuolen kanssa huolistaan ja elämäntilanteestaan.

Suuri enemmistö psykoterapeuttien asiakkaista on kuitenkin hakeutunut psykoterapiaan jonkin psyykkiseen pahoinvointiin liittyvän syyn tai oireen vuoksi. Erilaiset mielenterveyden ongelmat ovat hyvin yleisiä. Ne ovat nykyään jopa suurin yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeiden syy ja ne aiheuttavat ihmisille monenlaista kärsimystä, esimerkiksi masennusta, pahaa oloa, ahdistusta, itsemurha-ajatuksia, pelkoja, unihäiriöitä ja ihmissuhdeongelmia. Ongelmat voivat myös näkyä eristäytymisenä tai käytöshäiriöinä. Joskus ongelmat voivat ilmetä myös erilaisina ruumiillisina oireina. Tällaisessa tapauksessa psykoterapiasta voidaan puhua hoitona tai kuntoutuksena. Psykoterapian voi maksaa itse tai siihen voi saada lakimääräisesti tukea Kansaneläkelaitokselta.

Psykoterapia vaatii aina kuitenkin vaivaa, omakohtaista työstämistä ja sitoutumista – se ei ole oikotie onneen. Psykoterapiasta on olemassa monia eri suuntauksia. Keski-Suomen Psykoterapeuttiyhdistyksen jäsenistöön kuuluu seuraavia terapiasuuntauksia edustavia psykoterapeutteja: 

 • Kognitiivinen psykoterapia 
 • Psykodynaaminen / psykoanalyyttinen psykoterapia 
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia 
 • Integratiivinen psykoterapia 
 • Kriisi- ja traumapsykoterapia 
 • Psykoanalyysi 
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia 
 • Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) 
 • Gestalt-terapia 
 • Perheterapia 
 • Pariterapia 
 • Ryhmäterapia 
 • Kuvataideterapia 
 • Musiikkiterapia
 • Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia

Psykoterapiasta ja sen eri terapiasuuntauksista voit lukea lisää esim. allaolevista linkeistä tai kirjoista. 

Linkkejä

Kirjallisuutta

 • Tikkanen, Tiina: Psykoterapiaopas - monta tietä itsetuntemukseen ja iloon. WSOY
 • Saarinen, Mikael: Psykoterapiaan? Edita
 • Huttunen, M. & Kalska, H. (toim.): Psykoterapiat. Duodecim
 • Eronen, S. & Lahti-Nuuttila, P. (toim.): Mikä psykoterapiassa auttaa? Edita