-

Psykoterapiaan hakeutuminen

Kelan taloudellisesti tukema psykoterapia

  • Tavoitteena parantaa tai palauttaa henkilön työ- tai opiskelukykyä
  • Tuetaan työssä pysymistä, työhön paluuta tai sinne siirtymistä

Edellytyksenä on

  • Työ- tai opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna
  • Psykiatrisen diagnoosin tekemisen jälkeen vähintään 3 kuukautta jatkunut asianmukainen hoitosuhde ennen hakemusta julkisessa terveydenhuollossa tai yksityissektorilla, sisältäen psykiatrin arviot diagnoosista ja kuntoutustarpeesta

Kuntoutuksena tuetaan 1-2 kertaa viikossa tapahtuvaa psykoterapiaa, enintään kolmen vuoden ajan, maksimissaan 200 käyntikertaa. Terapia voi toteutua myös lyhytkestoisena kertaviikkoisena psykoterapiana tai ryhmäterapiana. Alle 26-vuotiailla terapia voi olla myös perhe-, kuvataide- ja musiikkiterapiaa. Terapiapäätökset tehdään vuodeksi kerrallaan. Jatkopäätökseen tarvitaan uusi lääkärin ja terapeutin lausunto. Terapian loputtua terapeutti toimittaa Kelaan terapian loppulausunnon.

Psykoterapiaa haettaessa kuntoutushakemukseen liitetään psykiatrian erikoislääkärin tai terapiakoulutuksen saaneen lääkärin lausunto, josta selviää terapian tarve, tavoite, kesto ja suositeltu terapiamuoto. Terapian antajalla täytyy olla Valviran myöntämä oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Tämän voi tarkistaa JulkiTerhikki -tietokannasta: https://julkiterhikki.valvira.fi/ 

Terapeutin etsimisen voi aloittaa jo ennen Kelan päätöstä. Sopivaa terapeuttia voi etsiä esimerkiksi sivustomme terapeuttiluettelosta.

Kela korvaa käynneistä erillisen luettelon mukaisen enimmäiskorvauksen. Asiakkaalle jää maksettavaksi yksilöllinen omavastuuosuus.

Suositeltavaa lukemista

  • Tikkanen Tiina: Psykoterapiaopas. Monta tietä itsetuntemukseen ja iloon.

Linkkejä