-

Psykoterapeuttiluettelo

Löydä tarpeitasi vastaava psykoterapeutti

Psykoterapeuttiluetteloon olemme koonneet Keski-Suomessa toimivat, Valviran 
hyväksymät psykoterapeutit, joilla on oikeus antaa Kelan tukemaa 
kuntoutuspsykoterapiaa.

Psykoterapeuteilla on usein monenlaista täydennyskoulutusta 
psykoterapiakoulutuksen lisäksi. Näistä koulutuksista voi etsiä tietoa 
psykoterapeuttien omilta kotisivuilta.

Listasta löytyvät ne psykoterapeutit, jotka Keski-Suomen 
Psykoterapeuttiyhdistyksen jäseninä ovat halunneet antaa tietonsa 
luetteloon. Voit hakea psykoterapeuttia useilla eri hakuehdoilla.

Listalla on myös psykoterapeuttiopiskelijoita, jotka toteuttavat psykoterapiaa ohjattuna opiskelijatyönä, mutta he eivät pysty vielä antamaan Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa. 

 

Tietojen päivitys: hallitus@k-spsykoterapeuttiyhdistys.fi

Ahokas Sanna

Peruskoulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Kognitiivinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi, Englanti
Ei vapaita aikoja

Ahola Päivi

Peruskoulutus: Sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Kuvataidepsykoterapeutti, kognitiivinen ryhmäpsykoterapeutti
Kohderyhmä: Aikuiset
 

Ala-Luhtala Riitta

Peruskoulutus: TtM, Sairaanhoitaja/kätilö/terveydenhoitaja
Terapiakoulutus: Ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus (ET)
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Alanko Mari

Peruskoulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Kriisi- ja traumapsykoterapeutti ET
Kohderyhmä: Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Alarmo Tea

Peruskoulutus: Psykologian maisteri
Terapiakoulutus: Kognitiivinen psykoterapia (vastaa aiempaa ylempää erityistasoa), perheterapia (erityistaso)
Kohderyhmä: Aikuiset, Nuoret, Lapset
Ei vapaita aikoja

Coleman Tiina

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kohderyhmä: Aikuiset, Nuoret
Kielitaito: Suomi, Englanti
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Eberhardt-Virta Sirpa

Peruskoulutus: psykologi, psykoterapian erikoispsykologi, PsL (psykologian lisensiaatti)
Terapiakoulutus: ylemmän erityistason (YET) integratiivinen psykoterapiakoulutus (syventyminen; kognitiivinen psykoterapia)
Kohderyhmä: Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Finne Tina

Peruskoulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Ylemmän erityistason kognitiivinen psykoterapiakoulutus
Kohderyhmä: Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Flinkman Tuula

Peruskoulutus: Sosiaalityöntekijä
Terapiakoulutus: Psykonanalyyttisen aikuisten yksilöpsykoterapian vaativan erityistason koulutus, psykoterapiakouluttaja
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Fors Sari

Peruskoulutus: Sairaanhoitaja (psykiatrinen hoito)
Terapiakoulutus: Ylemmän erityistason kognitiivinen psykoterapiakoulutus
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Haataja Pieta

Peruskoulutus: TM
Terapiakoulutus: Erityistason psykodynaaminen yksilöpsykoterapiakoulutus.
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Hakkarainen Paula

Peruskoulutus: Sairaanhoitaja, TtM
Terapiakoulutus: Erityistason integratiivinen yksilöpsykoterapeutti, vaativan erityistason perheterapeutti.
Kohderyhmä: Lapset, Nuoret, Aikuiset, Perhe
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Helosmaa Anne

Peruskoulutus: Psykologi, PsM
Terapiakoulutus: Ylemmän erityistason ratkaisukeskeinen yksilöpsykoterapiakoulutus
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Hietakunnas Anne

Peruskoulutus: Sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Ylemmän erityistason (YET) ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Honka Jukka

Peruskoulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Kognitiivinen psykoterapiakoulutus, vaativa erityistaso. Ryhmä- ja yksilöterapia.
Kohderyhmä: Aikuiset, Nuoret
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Honkanen Sari

Peruskoulutus: PsyM
Terapiakoulutus: Kognitiivinen traumapsykoterapia, Integratiivinen kognitiivinen psykoterapia (YET)
Kohderyhmä: Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Hopeakoski Marika

Peruskoulutus: Nuoriso-ja vapaa-ajanohjaaja, päihdetyöntekijä
Terapiakoulutus: Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Hovila Jenni

Peruskoulutus: Sosiaalityöntekijä (YTM), sairaanhoitaja (psykiatrinen hoitotyö)
Terapiakoulutus: Perhe- ja paripsykoterapeutti
Kohderyhmä: Aikuiset, Nuoret
Vapaita aikoja

Huohvanainen Riikka

Peruskoulutus: Psykologi, Psykologian lisensiaatti/erikoispsykologi (erikoisalana psykoterapia)
Terapiakoulutus: Integratiivinen psykoterapia
Kohderyhmä: Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Hyvönen Katriina

Peruskoulutus: Psykologi (PsT), MSc
Terapiakoulutus: Psykoterapeutti (ET), lisäksi integratiivisen psykoterapian työnohjaaja ja kouluttaja koulutuksessa.
Kohderyhmä: Lapset, Nuoret, Aikuiset, Ryhmä
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Hämäläinen Lasse

Peruskoulutus: Sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Integratiivinen psykoterapia
Kohderyhmä: Aikuiset
Ei vapaita aikoja

Jansson Anne

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Psykodynaaminen psykoterapeutti ET
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Jokinen Reetta

Peruskoulutus: FM
Terapiakoulutus: Traumapsykoterapeutti, ET
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Juntunen Pauliina

Peruskoulutus: Psykologi (PsM)
Terapiakoulutus: Kognitiivinen psykoterapeutti VET.
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi, Englanti
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Jurvainen-Broms Marjaana

Peruskoulutus: Sosiaalipsykologi, VM
Terapiakoulutus: Erityistason psykoanalyyttinen psykoterapeutti. Kouluttajapsykoterapeutti. Pari- ja perheterapeutti.
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi, Viittomakieli
Ei vapaita aikoja

Järveläinen Leena

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Kognitiivinen psykoterapeutti, pariterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Kaakinen Anna

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Kognitiivinen psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Kalla Outi

Peruskoulutus: Psykologi, PsT
Terapiakoulutus: Erikoispsykologi (psykoterapia), vaativan erityistason integratiivinen psykoterapeutti/kouluttajakoulutus (VET)
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Kalliokoski Sibrina

Peruskoulutus: TM (M.Div.)
Terapiakoulutus: Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi, Englanti, Ruotsi
Ei vapaita aikoja

Karsikas-Järvinen Anne

Peruskoulutus: VTM, psykologi
Terapiakoulutus: Kognitiivinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Aikuiset, Nuoret, Lapset
Ei vapaita aikoja

Kaskisaari Marja

Peruskoulutus: Sosiaalityöntekijä, YTT
Terapiakoulutus: Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi, Englanti
Ei vapaita aikoja

Kaskismaa Leena

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Ylemmän erityistason psykoanalyyttinen yksilöterapiakoulutus, perheterapiakoulutus.
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Kautovuori Arto (ent. Leppänen)

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Psykoanalyytikko, vaativan erityistason psykodynaaminen nuorisopsykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Kemilä Erja

Peruskoulutus: Psykologi, PsL
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason kognitiivinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Kiiskinen Niina

Peruskoulutus: psykologi, PsM
Terapiakoulutus: Ylemmän erityistason kognitiivinen psykoterapiakoulutus
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Kilpeläinen Eija

Peruskoulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Integratiivinen psykoterapia
Kohderyhmä: Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Kiuru Tarja

Peruskoulutus: Kehitysvammaistenohjaaja
Terapiakoulutus: Ylemmän erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Kivimäki Teija

Peruskoulutus: YTM
Terapiakoulutus: Erityistason ratkaisukeskeinen yksilöpsykoterapiakoulutus
Kohderyhmä: Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Korhonen Katriina

Peruskoulutus: Psykologian maisteri
Terapiakoulutus: Integratiivinen psykoterapia
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Kuhanen Carita

Peruskoulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, TtM
Terapiakoulutus: Kognitiivinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Kuhlmann Lilly

Peruskoulutus: Sosionomi
Terapiakoulutus: Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Kujanpää Sari

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapiakoulutus, kouluttajapsykoterapeutti
Kohderyhmä: Lapset, Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Kurvinen Auli

Peruskoulutus: Erityisopettaja, KM
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus, ryhmäpsykoterapeutti (ET)
Kohderyhmä: Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Vapaita aikoja

Laitinen Päivi

Peruskoulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Kognitiivinen ylemmän erityistason psykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Lepistö Anna

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Psykodynaaminen nuorisopsykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti (VET)
Kohderyhmä: Lapset, Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
 

Levonen Jouni

Peruskoulutus: Erikoissairaanhoitaja (psykiatrinen), sairaanhoitaja AMK
Terapiakoulutus: Kognitiivinen ylemmän erityistason psykoterapeutti ja erityistason perheterapeutti.
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset, Perhe
Kielitaito: Suomi
Vapaita aikoja

Liikamaa Mirva

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Erityistason perheterapeutti, traumapsykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset, Perhe
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Lindström Laura

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Lasten ja nuorten psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti
Kohderyhmä: Lapset, Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Liukkonen Tuire

Peruskoulutus: Toimintaterapeutti, Ttm
Terapiakoulutus: Psykodynaaminen nuorisopsykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti (VET)
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Luhanko Iida

Peruskoulutus: Sairaanhoitaja AMK, Terveydenhoitaja AMK
Terapiakoulutus: Perhe- ja paripsykoterapeutti, Integratiivisen yksilöpsykoterapian psykoterapeuttikoulutuksessa
Kohderyhmä: Aikuiset, Nuoret
Vapaita aikoja

Luomanen Johanna

Peruskoulutus: Teologian maisteri
Terapiakoulutus: Psykodynaaminen/psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia
Kohderyhmä: Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Vapaita aikoja

Majava Hannu

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Kognitiivinen psykoterapeutti (ET)
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Marttila Emmi

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Kognitiivinen psykoterapia
Kohderyhmä: Aikuiset, Nuoret, Lapset
Ei vapaita aikoja

Matikainen Maija Leena

Peruskoulutus: Filosofian maisteri
Terapiakoulutus: Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (ET)
Kohderyhmä: Aikuiset
Kielitaito: Suomi, Englanti, Ruotsi
Vapaita aikoja

Mehtälä Anu-Kristiina

Peruskoulutus: Psykologi, työterveyspsykologi
Terapiakoulutus: Integratiivinen psykoterapia
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Murto Annukka

Peruskoulutus: Psykologi, PsM
Terapiakoulutus: Ylemmän erityistason kognitiivinen psykoterapeuttikoulutus
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Myllymäki Arja

Peruskoulutus: Erikoissairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapia
Kohderyhmä: Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Mäkelä Timo

Peruskoulutus: Kasvatustieteiden maisteri
Terapiakoulutus: Psykodynaaminen psykoterapia
Kohderyhmä: Aikuiset, Nuoret
 

Mäki Tero

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Psykodynaaminen psykoterapiakoulutus
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi, Englanti
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Mäntysaari-Hetekorpi Hannele

Peruskoulutus: Psykologi, Psykoterapian erikoispsykologi, PsL
Terapiakoulutus: Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti (psykoterapeuttina vastaa yksilöpsykoterapian VET-tasoa).
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Möller Outi

Peruskoulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja AMK
Terapiakoulutus: Ylemmän erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Mönkkönen Anne

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Ylemmän erityistason (YET) integratiivinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Mönkkönen Jorma

Peruskoulutus: Psykologi.
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason (VET) kognitiivinen yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutti
Kohderyhmä: Aikuiset, Nuoret
Kielitaito: Suomi, Englanti
Vapaita aikoja

Nenonen Erja

Peruskoulutus: Psykologi, PsM
Terapiakoulutus: Kognitiivinen psykoterapeutti ET (yksilö- ja ryhmäterapia)
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Nikula Päivi

Peruskoulutus: Työterveyshoitaja, TtM
Terapiakoulutus: Erityistason yksilöpsykoterapeutti, analyyttinen/psykodynaaminen viitekehys
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Nousiainen Hannu

Peruskoulutus: Psykologi, YTM
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason kognitiivinen yksilöpsykoterapiakoulutus
Kohderyhmä: Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Vapaita aikoja

Oinonen Marianna

Peruskoulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Ojanen Päivi

Peruskoulutus: Mielenterveyshoitaja, geronomi Amk
Terapiakoulutus: Erityistason kognitiivinen psykoterapiakoulutus, erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Panttila Marjo

Peruskoulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Psykoterapeutti, pari- ja perheterapian kouluttajapsykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset, Perhe, Pari
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Pekola Jyrki

Peruskoulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Kognitiivinen psykoterapeutti
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Pelkonen Sirpa

Peruskoulutus: Sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Psykodynaaminen yksilöpsykoterapiakoulutus
Kohderyhmä: Lapset, Nuoret
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Penttinen Henna

Peruskoulutus: Psykologi, PsT, Psykoterapian erikoispsykologi
Terapiakoulutus: Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti (vastaa yksilöpsykoterapian VET-tasoa)
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Perä Tuula

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Erityistason psykodynaaminen yksilöpsykoterapiakoulutus, psykodynaaminen lyhytterapiakoulutus, nuorisopsykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Polvi-Pohjola Marjo

Peruskoulutus: KM
Terapiakoulutus: Kognitiivinen käyttäytymisterapia, kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeutti (vastaa entistä vaativaa erityistasoa)
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Pulkkinen Pirkko

Peruskoulutus: FM
Terapiakoulutus: Psykoterapeutti (Gestalt-terapia), kuvataideterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Puttonen Tuula

Peruskoulutus: Psykologi, YTM.
Terapiakoulutus: Kriisi- ja traumapsykoterapia ET.
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Pätilä Kai

Peruskoulutus: Psykologi, PsM
Terapiakoulutus: Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (YET). Kognitiivinen psykoterapia (VET).
Kohderyhmä: Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Vapaita aikoja

Riekko Emma

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Psykoanalyytikko, psykodynaaminen psykoterapeutti, psykoterapeuttikouluttaja
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
 

Ritamies-Veijalainen Krista

Peruskoulutus: Sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Ruuska Pepita

Peruskoulutus: Psykologi (PsM), Psykoterapian erikoispsykologi
Terapiakoulutus: Psykodynaaminen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Aikuiset, Nuoret
Vapaita aikoja

Räihä Petri

Peruskoulutus: KM (erityisopettaja)
Terapiakoulutus: Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Salokoski Tarja

Peruskoulutus: Psykologi (PsT)
Terapiakoulutus: Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Selin Mervi

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Erityistason psykodynaaminen yksilöpsykoterapiakoulutus, psykodynaaminen lyhytterapiakoulutus, nuorisopsykoterapia
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Soikkeli Jani

Peruskoulutus: Toimintaterapeutti (AMK)
Terapiakoulutus: Integratiivinen psykoterapiakoulutus
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Stjernvall Pauliina

Peruskoulutus: Psykologi PsM
Terapiakoulutus: Psykoanalyytikko, psykoanalyyttinen/ psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti, psykoterapeuttikouluttaja
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi, Englanti
Ei vapaita aikoja

Suomi Asta

Peruskoulutus: YTT
Terapiakoulutus: Yksilöpsykoterapia, pari- ja perhepsykoterapia VET
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset, Perhe
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Suvanto Antti

Peruskoulutus: Psykologi, KL.
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason psykoterapeutti, Gestalt-terapia.
Kohderyhmä: Lapset, Nuoret, Aikuiset, Ryhmä, Pari
Kielitaito: Suomi
Vapaita aikoja

Svaala Erja

Peruskoulutus: Sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Integratiivinen psykoterapia
Kohderyhmä: Aikuiset
Ei vapaita aikoja / Vapaita kela-aikoja

Teittinen Virpi

Peruskoulutus: Sairaanhoitaja, psykiatrinen hoito
Terapiakoulutus: Integratiivinen psykoterapia
Kohderyhmä: Aikuiset
Vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Tikka-Nyyssönen Terhi

Peruskoulutus: YTM
Terapiakoulutus: Ylemmän eritystason kognitiivinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Tukio Päivi

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Psykodynaaminen
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
 

Tunkkari Eila

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Psykoanalyytikko, vaativan erityistason psykoanalyyttinen psykoterapeutti, psykoterapeuttikouluttaja
Kohderyhmä: Aikuiset, Pari
Kielitaito: Suomi, Englanti, Ruotsi
Ei vapaita aikoja

Ukkola Pekka

Peruskoulutus: Erityisopettaja
Terapiakoulutus: Psykoterapeutti ET, musiikkiterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset, Pari
Kielitaito: Suomi
Vapaita aikoja

Utter Aila

Peruskoulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Traumapsykoterapeutti, viitekehys psykodynaaminen
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset, Pari
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Vainikka Ville

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Psykoterapeutti, psykoanalyyttinen/psykodynaaminen viitekehys.
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Vainiomäki Mari

Peruskoulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja, Sairaanhoitaja AMK
Terapiakoulutus: Kognitiivinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Vaitinen Tiina

Peruskoulutus: Sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Ylemmän erityistason kognitiivinen psykoterapiakoulutus
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Vanninen Anja

Peruskoulutus: Musiikkiterapeutti (psykodynaaminen)
Terapiakoulutus: Integratiivisen musiikkipsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti (VET)
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi, Englanti
Vapaita aikoja

Vehkala Annukka

Peruskoulutus: Sairaanhoitaja, psykiatrinen hoitotyö
Terapiakoulutus: Kognitiivis-analyyttinen (KAT) psykoterapia
Kohderyhmä: Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Vehkala Satu

Peruskoulutus: Psykologi, PsM
Terapiakoulutus: Traumapsykoterapeutti
Kohderyhmä: Lapset, Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Vesterinen Manu

Peruskoulutus: Psykologi, PsM
Terapiakoulutus: Traumapsykoterapeutti
Kohderyhmä: Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Viirret Tuija Leena

Peruskoulutus: KT
Terapiakoulutus: Psykoterapeutti, musiikkiterapeutti (psykodynaaminen)
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Viiru Miia

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Integratiivinen psykoterapia
Kohderyhmä: Aikuiset
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Virtanen Risto

Peruskoulutus: Terveydenhuollon teknikko
Terapiakoulutus: Erityistason psykoterapiakoulutus, voimavara/ratkaisukeskeisyys
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Väisänen Leila

Peruskoulutus: Sairaanhoitaja, psykiatrinen hoitotyö
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason kognitiivis-analyyttinen (KAT) psykoterapeuttikoulutus, kouluttajapsykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Välivaara Hanna

Peruskoulutus: Psykologi, PsL
Terapiakoulutus: Lasten ja nuorten psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti
Kohderyhmä: Lapset, Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja

Vänttinen Satu

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Erityistason psykodynaaminen nuorisopsykoterapeutti
Kohderyhmä: Nuoret, Aikuiset
Kielitaito: Suomi
 

Ylönen Maarit Elena

Peruskoulutus: LitT, FM
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus VET. Ryhmäpsykoterapia ET.
Kohderyhmä: Lapset, Nuoret, Aikuiset, Ryhmä
Kielitaito: Suomi
Ei vapaita aikoja / Ei vapaita kela-aikoja

Rajaa luetteloa hakusanojen avulla

Voit rajata psykoterapeuttiluetteloa klikkaamalla alla olevia rajaustermejä (kohderyhmä, paikkakunta jne). Rajaustermit saa poistettua Poista rajaukset - painikkeella.

Jos esimerkiksi haluat rajata luettelon psykoterapeutteihin, jotka ovat erikoistuneet kognitiiviseen psykoterapiaan, joiden kohderyhmä on aikuiset ja joilla on vapaita aikoja, voit klikata rajaustermeistä kohtia "kognitiivinen", "aikuiset" ja "vapaita aikoja".

Terapiasuuntaus

Kohderyhmä

Paikkakunta

Kielitaito

Vapaat ajat