-

Aalto Paula

Peruskoulutus: Sosiaalipsykologi
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason psykodynaaminen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Yksilö- ja ryhmätyönohjaus hoitosuhde/ihmissuhdetyöntekijöille sekä esimiehenä toimiville
Kielitaito: Suomi

Aho-Mustonen Päivi

Peruskoulutus: Psykologi, PsL
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason psykoanalyyttinen psykoterapeutti, kouluttaja
Kohderyhmä: Psykoterapeutit, psykoterapian opiskelijat, asiakas- ja ihmissuhdetyötä tekevät ammattiryhmät
Kielitaito: Suomi

Alonen Marianne

Peruskoulutus: Psykologi (PsM)
Terapiakoulutus: Ylemmän erityistason kognitiivinen psykoterapiakoulutus, kouluttajapsykoterapeutti
Kohderyhmä: Psykoterapiatyötä tai hoitosuhdetyötä tekevät

Anttonen Seppo

Peruskoulutus: Erikoispsykologi, PsL
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason kognitiivinen psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti (Sr)
Kohderyhmä: Asiakas- ja potilastyö, yksilö- ja ryhmätyönohjaus

Flinkman Tuula

Peruskoulutus: Sosiaalityöntekijä
Terapiakoulutus: Psykonanalyyttisen aikuisten yksilöpsykoterapian vaativan erityistason koulutus, psykoterapiakouluttaja
Kielitaito: Suomi

Fors Sari

Peruskoulutus: Sairaanhoitaja (psykiatrinen hoito)
Terapiakoulutus: Ylemmän erityistason kognitiivinen psykoterapiakoulutus
Kohderyhmä: Yksilö -ja ryhmätyönohjaus

Hassinen Leena

Peruskoulutus: KM
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapiakoulutus
Kohderyhmä: Yksilö- ja ryhmätyönohjausta. Asiakaslähtöistä ongelma- ja arvoanalyysityöskentelyä erityisesti erityisryhmien kanssa työskenteleville
Kielitaito: Suomi, Englanti, Viittomakieli

Heikkinen Päivi

Peruskoulutus: Sairaanhoitaja/työterveyshoitaja
Terapiakoulutus: Ratkaisukeskeinen vaativan erityistason psykoterapeutti
Kohderyhmä: Yksilö- ja ryhmätyönohjaus; ihmissuhdetyö, esimiehet
Kielitaito: Suomi

Hopeakoski Marika

Peruskoulutus: Nuoriso-ja vapaa-ajanohjaaja, päihdetyöntekijä
Terapiakoulutus: Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus
Kohderyhmä: Yksilö-ja ryhmätyönohjausta, voimavarakeskeinen työnohjaaja ja STOry -jäsenyys

Hyvönen Katriina

Peruskoulutus: Psykologi, PsT
Terapiakoulutus: Hahmoterapiakoulutus (ET), integratiivisen, psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti, tanssi-liiketerapeutti
Kohderyhmä: Yksilö- ja ryhmätyönohjausta. Työnohjauksessa on mahdollista hyödyntää luontolähtöisiä ja kehollisia työnohjausmenetelmiä

Jurvainen-Broms Marjaana

Peruskoulutus: Sosiaalipsykologi, VM
Terapiakoulutus: Erityistason psykoanalyyttinen psykoterapeutti. Kouluttajapsykoterapeutti. Pari- ja perheterapeutti.
Kohderyhmä: Psykoterapeutit, psykoterapian opiskelijat, hoitosuhdetyötä tekevät
Kielitaito: Suomi, Viittomakieli

Jäntti Outi

Peruskoulutus: FM
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason psykodynaaminen/-analyyttinen psykoterapeutti, kuvataidepsykoterapeutti, koulutuspsykoterapeutti
Kohderyhmä: Psykoterapeutit, psykoterapeuttiopiskelijat, psykoterapian koluttaja -opiskelijat, kuvataideterapeutit

Kalla Outi

Peruskoulutus: Psykologi, PsT
Terapiakoulutus: Erikoispsykologi (psykoterapia), vaativan erityistason integratiivinen psykoterapeutti/kouluttajakoulutus (VET)
Kohderyhmä: Yksilö- ja ryhmätyönohjausta
Kielitaito: Suomi

Kaskisaari Marja

Peruskoulutus: Sosiaalityöntekijä, YTT
Terapiakoulutus: Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä asiantuntijatyön henkilöstö, esimiehet ja johtoryhmät. Koulutettu työnohjaaja.
Kielitaito: Suomi, Englanti

Kautovuori Arto (ent. Leppänen)

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Psykoanalyytikko, nuorisopsykoterapeutti (VET), psykoterapiakouluttaja

Kemilä Erja

Peruskoulutus: Psykologi, PsL
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason kognitiivinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Yksilötyönohjaus. Johto- ja esimiestehtävissä toimivat, asiantuntijat, yrittäjät ja muut ihmissuhdetyötä tekevät.
Kielitaito: Suomi

Kotimäki Marjo

Peruskoulutus: Psykoterapian erikoispsykologi, PsL
Terapiakoulutus: Koulutuspsykoanalyytikko, vaativan erityistason psykodynaaminen psykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja
Kohderyhmä: Työnohjausta psykologeille, psykiatreille, psykoterapeuteille ja psykoanalyyttisiksi terapeuteiksi opiskeleville sekä hoitohenkilöstölle
Kielitaito: Suomi

Kuhanen Carita

Peruskoulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, TtM
Terapiakoulutus: Kognitiivinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Yksilö, ryhmät
Kielitaito: Suomi

Kuhlmann Lilly

Peruskoulutus: Sosionomi
Terapiakoulutus: Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: yksilö- ja pienryhmä työohjaus.

Kuitunen Sari

Peruskoulutus: Psykologi, KM
Terapiakoulutus: Psykoterapeutti, kognitiivis-analyyttinen psykoterapia, kouluttajapsykoterapeutti
Kohderyhmä: Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus

Kujanpää Sari

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapiakoulutus, kouluttajapsykoterapeutti
Kohderyhmä: Yksilö- ja ryhmätyönohjaus. Asiakaslähtöistä ongelma- ja käyttäytymisanalyysityöskentelyä erityisesti neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskenteleville ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen henkilöstölle.
Kielitaito: Suomi

Kuusinen Kirsti-Liisa

Peruskoulutus: Psykologi, PsT
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason kognitiivinen yksilöpsykoterapiakoulutus ja vaativan erityistason kognitiivinen ryhmäpsykoterapiakoulutus, kouluttajapsykoterapeutti.
Kohderyhmä: Psykoterapian työnohjaus

Lepistö Anna

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Erityistason psykodynaaminen yksilöpsykoterapiakoulutus, nuorisopsykoterapeutti
Kohderyhmä: Yksilö- ja ryhmätyönohjausta

Liukkonen Tuire

Peruskoulutus: Toimintaterapeutti, Ttm
Terapiakoulutus: Nuorten dynaamisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti (VET)

Mäntysaari-Hetekorpi Hannele

Peruskoulutus: Psykologi, Psykoterapian erikoispsykologi, PsL
Terapiakoulutus: Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti (psykoterapeuttina vastaa yksilöpsykoterapian VET-tasoa).
Kohderyhmä: Yksilö- ja ryhmätyönohjausta, työnohjausta hoitoyhteisöille
Kielitaito: Suomi

Nousiainen Hannu

Peruskoulutus: Psykologi, YTM
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason kognitiivinen yksilöpsykoterapiakoulutus
Kohderyhmä: Työyhteisökoulutusta (alustukset, luennot, kehittämispäivät ja –prosessit). Aikuiset.
Kielitaito: Suomi

Ollikainen Minna

Peruskoulutus: Psykologi,PsL
Terapiakoulutus: Kognitiivinen psykoterapeutti (YET), Integratiivinen kouluttajapsykoterapeutti
Kohderyhmä: Yksilö- ja ryhmätyönohjaus psykologeille, psykoterapeuteille ja muille asiakastyötä tekeville, myös mindfulness -pohjaiset ryhmät

Panttila Marjo

Peruskoulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja
Terapiakoulutus: Psykoterapeutti, pari- ja perheterapian kouluttajapsykoterapeutti
Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen henkilöstö, esimiehet ja johtoryhmät
Kielitaito: Suomi

Parvikko Kari

Peruskoulutus: Psykologi.
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason psykodynaaminen yksilöpsykoterapiakoulutus.
Kohderyhmä: Nuoret ja aikuiset.
Kielitaito: Suomi

Penttinen Henna

Peruskoulutus: Psykologi, PsT, Psykoterapian erikoispsykologi
Terapiakoulutus: Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti (vastaa yksilöpsykoterapian VET-tasoa)
Kohderyhmä: Yksilö- ja ryhmätyönohjausta
Kielitaito: Suomi

Pätilä Kai

Terapiakoulutus: Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (YET), Kognitiivinen psykoterapia (VET)
Kohderyhmä: Työnohjausta terveydenhuollon ihmissuhdetyötä tekevälle henkilöstölle

Pääkkönen Pauli

Peruskoulutus: Työfysioterapeutti
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Yksilö- ja ryhmätyönohjausta, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa työskentelevät. Yksilö- ja ryhmätyönohjaaja, työyhteisötyönohjaaja.
Kielitaito: Suomi

Seppälä Tua

Peruskoulutus: Psykologi (PsM), sosionomi (AMK)
Terapiakoulutus: Kognitiivinen psykoterapeutti
Kohderyhmä: Yksilö- ja ryhmätyönohjausta mm. psykologeille, psykoterapeuteille, lastensuojelun työntekijöille ja muille vaativaa vuorovaikutustyötä tekeville sekä yrittäjille. Työnohjaaja STOry.

Suvanto Antti

Peruskoulutus: Psykologi, KL.
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason psykoterapeutti, Gestalt-terapia.
Kohderyhmä: Ryhmä- ja yhteisötyönohjaus.
Kielitaito: Suomi

Tunkkari Eila

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Psykoanalyytikko, vaativan erityistason psykoanalyyttinen psykoterapeutti, psykoterapeuttikouluttaja
Kohderyhmä: Työnohjausta psykologeille, psykoterapeuteille ja muille hoitosuhdetyötä tekeville tai sitä opiskeleville
Kielitaito: Suomi, Englanti, Ruotsi

Vainikka Ville

Peruskoulutus: Psykologi
Terapiakoulutus: Psykoterapeutti, psykoanalyyttinen/psykodynaaminen viitekehys.
Kohderyhmä: Työnohjausta psykologeille, psykoterapeuteille ja muille hoitosuhdetyötä tekeville

Vanninen Anja

Peruskoulutus: Musiikkiterapeutti (psykodynaaminen)
Terapiakoulutus: Psykoterapeutti (psykodynaaminen), kouluttajapsykoterapeutti (integratiivinen)
Kohderyhmä: Yksilö- ja ryhmätyönohjaus asiakas- ja ihmissuhdetyötä tekeville (taideterapeutit, psykoterapeutit, opettajat jne.) sekä psykoterapian opiskelijat.

Veteläinen Leila

Peruskoulutus: Sairaanhoitaja, psykiatrinen hoitotyö
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason kognitiivis-analyyttinen (KAT) psykoterapeuttikoulutus, kouluttajapsykoterapeutti
Kohderyhmä: Yksilö- ja ryhmätyönohjaus hoitosuhde/ihmissuhdetyöntekijöille, psykoterapeutit
Kielitaito: Suomi

Ylönen Maarit Elena

Peruskoulutus: LitT, FM
Terapiakoulutus: Vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus VET. Ryhmäpsykoterapia ET.
Kohderyhmä: Perinteisten menetelmien lisäksi taidelähtöiset ja keholliset työnohjausmenetelmät. Yksilö -ja ryhmätyönohjausta sosiaali -terveys -ja kasvatusalojen ammattilaisille. Työnohjaajakoulutus (STOry). Tanssi-Liiketerapiakouluttaja (ers.fi).
Kielitaito: Suomi